Podrška dječijoj inteligenciji

U nedjelju 1. jula 2018. godine umjetnica Selma Selman, uz podršku Fondacije Revizor, u improviziranom izbjegličkom kampu u Borićima u Bihaću, izvela je radionicu Podrška dječijoj inteligenciji. Radionica je namijenjena svim dobnim skupinama sa naglaskom na najmlađe. Uzimajući polazište da umjetnost posjeduje snagu da bude agens razbijanja predrasuda, promjene kolektivne svijesti, te sredstvo ublažavanja ili rješavanja socijalnih problema, radionica adresira probleme socijalno marginalizovane djece koja su na neki način odbijena ili isključena od strane društva, te kroz jednostavnu formu i uz zabavu učesnike priprema za nove izazove. 

 

Selma Selman, Podrška dječijoj inteligenciji, Bihać 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selma Selman, Podrška dječijoj inteligenciji, Bihać 2018. (Fotografija: Adnan Jusić)

U prvome dijelu radionica je kroz časove samoodbrane s praktičnim primjenama za zaštitu od potencijalnih napada težila jačanju fizičke spremnosti, da bi u drugome dijelu časovima slikanja i crtanja na temu “identitet kroz autoportret” u fokus stavila kreativnost čiji cilj je jačanje spoznaje o sopstvenom identitetu i osobnom izražavanju.

Selma Selman je završila Umjetničku akademiju Univerziteta u Banjaluci 2014. godine. Nakon toga pohađala je Central European University u Budimpešti (Mađarska) te Syracuse University u Sirakuzi (New York, SAD). Živi u Sirakuzi i Bihaću.