Fanzin Revizor / Pravda i tijelo

Treći broj Fanzina Revizor naslovljen Pravda i tijelo, okuplja dvanaest autorskih priloga koja iz raznih žanrovskih perspektiva govore o pozicijama ljudskog tijela u kontekstu (ne)pravde a viđene na slučaju grada Banjaluke. Broj je u dobroj mjeri intoniran aktuelnim ubistvom Davida Dragičevića, čiji događaj se uzima kao svojevrsna prizma čitanja i ponovnog interpretiranja odnosa političke moći i tijela pojedinca. Urednica banjalučkog broja Danijela Majstorović zasnovala je svoju poziciju na društvenoj odgovornosti čiji senzibilitet je bio dodatno pojačan ličnim iskustvom “i istraži­vanjem odnosa između kontinuuma, bolesnog (oboljelog) tijela/društva, i mogućnosti pravde kao njihovog izlječenja” (Danijela Majstorović, iz uvodnog teksta).

Svojim sadržajem ovaj broj sublimira veliku količinu društvene tegobe koja se od 1990-ih godina nadvila nad bosanskohercegovačkim društvom. Slijedeći logiku eksperimentalnog nomadskog glasila, ovaj broj Revizora, iako tematski fokusiran na grad Banjaluku, posjeduje snagu da neartikuliranim ljudskim glasom i urlanjem, ukaže na sistemsku nepravdu kao jednu od glavnih obilježja države u kojoj živimo.

Banjalučki broj veže se uz već objavljeni prvi i drugi broj Fanzina Revizor sa tematskim težištima u Bihaću i Tuzli te nagovještava nastavak započete dinamike koja se u narednim brojevima seli u Split i Rijeku.

Naslov Pravda i tijelo okupio je novinare_ke, aktiviste_kinje, pjesnike_ce i teoretičare_ke: Ines Gverić Korkut, Dragan Bursać, Tanja Stupar Trifunović, Faruk Šehić, Aleksandar Ilić, Danijela Majstorović, Tanja Šljivar, Mirjana Tešanović, Dražana Lepir, Irfan Hošić, Zoran Vučkovac i Gordana Katana, te umjetnike_ce: Tajana Dedić, Mladen Miljanović, Miodrag Manojlović, Sandra Dukić, Marina Božić, Amer Kobašlija, Aida Šehović, Vladimir Šagadin, Radenko Milak, Aleksandar Trifunović, Aleksandra Marić i Irma Beširević. Kao i prethodne brojeve, grafički dizajn potpisuje Adnan Suljkanović.

Fanzin se realizira uz materijalnu podršku Fonda Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Broj Pravda i tijelo dostupan je i u PDF formatu.