Fanzin Revizor / Toposi (post)industrije

Peti po redu i zadnji u okviru projekta fanzina Revizor, objavljen je i riječki broj naziva Toposi (post)industrije. Sa tim brojem zaključen je ciklus koji je povezao pet gradova iz regije, od Bihaća, preko Tuzle, Banjaluke i Splita, zaključno sa Rijekom i koji je svojim profilom i sadržajem težio detektiranju aktuelnih pozicija na polju kulture, umjetnosti i aktivizma u navedenim centrima. Urednica riječkog broja Marina Tkalčić prepoznala je trenutak grada Rijeke u prizmi njegovih obimnih priprema za Evropsku prijestolnicu kulture (EPK) za 2020. godinu te se poslužila industrijskim naslijeđem kao svojevrsnim idejnim okidačem na kojeme je moguće artikulirati poziciju motrenja, analize i eventualne sinteze urbanih tokova. Time se trenutak objavljivanja ovoga broja Revizora sa tematskim težištem u Rijeci čini osobito pogodnim ne samo za sumiranje lokalnih praksi, već i za neku vrstu regionalne kontekstualizacije sa laganim pogledom ka jugoistočnom prostoru onoga što u nedostatku boljeg termina označava pojam "regija".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U riječkom broju fanzina Revizor zastupljen je niz autora_ica, umjetnika_ca čiji teorijske pozicije i umjetnička promišljanja služe kao sonda za sagledavanje riječkih kulturnih prilika, kako u historijskoj tako i savremenoj perspektivi. Radi se o autorima_cama: Marina Tkalčić, Hrvoje Štefan, Katarina Peović, Renato Stanković, Kristina Pandža, Iva Kovač, Bernard Koludrović, Dubravko Matanić, Ivana Lučić, Iva Davorija i Bruno Butorac. A od umjetnika_ca i dizajnera_ica su to: Kristijan Vučković, Tomislav Brajnović, Luiza Margan, Ljilana Brusić, Tanja Kanazir, Shabnam Shabazi,  Silvijo Lorusso, Sebastian SchmiegNadija Mustapić, Toni Meštrović, Ivan Vranjić, Martina Šalov, Nika Rukavina, Nina Delanović i Darko Bavoljak.

Fanzin Revizor sa svojih pet brojeva ukazuje na važnost povezivanja nezavisnih scena gradova koji dijele zajedničku prošlost i neizvjesnu budućnost. Fanzin je poslužio kao platforma međusobnog umrežavanja sa ciljem zajedničkog promišljanja novih praksi i saradnje na različitim poljima kulture i edukacije.

Projekat je realiziran sredstvima Otvorenog društva Bosne i Hercegovoe sa uredom u Sarajevu.

Broj Toposi (post)industrije dostupan je u pdf formatu.