Didaktički zid / Katalog

Pored Priručnika kao sastavnog dijela umjetničkog rada Didaktički zid umjetnika Mladena Miljanovića, štampan je i svojevrsni katalog izložbe. U njemu je sadržana kustoska elaboracija Irfana Hošića i umjetnikov statement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otvaranje izložbe Mladena Miljanovića, Didaktički zid. Gradska galerija Bihać, 15.7. 2019. Fotografija: Ervin Kadić

Publikacija je dostupna u pdf formatu.