2020 / popis donacija

Sijana Hošić 3.000,00 KM

European Endowment for Democracy 45.000,00 €

European Endowment for Democracy 27.000,00 €

---

Fondacija Revizor prima donacije za 2020. godinu namijenjene za različite kulturne, umjetničke i akademske projekte.