Alma Bosnić

Alma Bosnić je diplomirala je na Odsjeku za Engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 2005. godine. Od 2006. godine radi kao Stručni savjetnik za među-univerzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu Univerziteta u Bihaću. Inicirala je i koordinirala i aktivno sudjelovala u nizu međunarodnih akademskih aktivnosti kao što su Erasmus+, Erasmus Mundus, CEEPUS, Mevlana program i Patterns Lectures. U 2016. godini nagrađena je stipendijom Erasmus+ za boravak na Univerzitetu Nova de Lisboa u Portugalu. Učestvovala je na brojnim međunarodnim konferencijama kao što su Kvalitet, vještine i mobilnost u visokom obrazovanju (Sarajevo), Konferencije o mobilnosti studenata i akademskom priznavanju (Ljubljana) i Kontakt seminar sa Zapadnim Balkanom (Beč).