Denis Smajić

Denis Smajić je magistrirao na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 2019. godine. Tokom 2018. godine studirao je na Odsjeku molekularne biologije i biotehnologije Medicinskog fakulteta pri Universita degli studi di Milano. Zbog svojih izvanrednih akademskih rezultata i kontinuiranog društvenog angažmana nagrađen je petogodišnjom stipendijom Bosana Foundation 2013. godine. Dugi niz godina bavi se i pejzažnom fotografijom čiji rezultati su prepoznati od strane National Geographic i domaćih fotografskih organizacija i kolektiva. Sudionik je nekoliko naučnih simpozija, fotografskih radionica i izložbi. Saradnik Fondacije Revizor je od marta 2020. godine.