Dženefa Merdanić Šahinović

Dženefa Merdanić Šahinović je magistrirala 2018. godine na Katedri za arheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Stručna znanja iz oblasti muzeologije sticala je i u Zemaljskom muzeju BiH. Tokom studija provela je mjesec dana kao gostujuća studentica na Univerzitetu u Ljubljani. Od 2015. sarađuje sa Institutom za arheologiju pri Univerzitetu u Sarajevu, a u 2016. i 2017. godini i sa Udruženjem za proučavanje i promoviranje drevnih i klasičnih civilizacija te ilirskog naslijeđa BATHINVS. Tokom 2018. i 2019. godine sarađivala je sa Centrom za balkanološka ispitivanja pri ANUBIH.