Emina Dizdarić

Emina Dizdarić je apsolventica na odsjeku Socijalne pedagogije i duhovne skrbi Islamsko-pedagoškog fakulteta u Bihaću. Tokom 2015/2016. godine studirala je na Univerzitetu Pompeu Fabra u Barceloni. Krajem 2019. godine u svojstvu praktikantice radila je kao Porodična savjetnica u Centru za socijalni rad Bihać. Članica je Youth CO-design tima Western Balkan na projektu From Divisive Narratives to Shared Futures. Vještine iz socijalnog poduzetništva jačala je na seminarima u Poljskoj, Italiji, Španiji i Bosni i Hercegovini. Saradnica Fondacije Revizor je od maja 2020. godine.