KONTAKT

Fondacija Revizor
Bosanska 15, 77000 Bihać
Bosna i Hercegovina

hello@fondacijarevizor.org

Bosna Bank International d.d.
Sarajevo, Trg djece Sarajeva bb

Broj računa: 1414755320039230
IBAN: BA391414755310012825

ID broj: 4263763860006