KRAK

KRAK je Centar za savremenu kulturu, u fazi osnivanja. Tokom ljeta 2018. godine Fondacija Revizor pokrenula je odvažnu i zahtjevnu proceduru osmišljavanja i kreiranja jednog nezavisnog socijalnog prostora u gradu Bihaću a koji bi se orjentirao i fokusirao na savremene kulturne prakse (vizuelna umjetnost, arhitektura, dizajn, performans, ples, muzika, nauka, alternativna edukacija, ekologija) podrazumijevajući pritom interakciju sa najraznolikijim spektrom građana i grupa različitih profila. Pored svih otežavajućih okolnosti u kojima se trenutno nalazi bosanskohercegovačko društvo, a vođeni ubjeđenjem da kultura, nauka i umjetnost mogu i trebaju biti pokretačem društvenih promjena, nastala je ideja za uspostavljanjem Centra za savremenu kulturu u bihaćkom naselju Hatinac u nekadašnjem Klubu radnika Kombiteksa. 

Želja je ujedno prezervirati sjećanje na slavnu industrijsku prošlost na području Bihaća a osobito na nekadašnji tekstilni kombinat Kombiteks u okviru kojega je Klub radnika sadrađen. Otuda i naziv "KRAK" kao akronim "Klub radnika Kombiteksa", ali i kao nova riječ višeznačne simbolike. U svojoj budućoj viziji, Centar za savremenu kulturu KRAK bi svojim programskim sadržajem nastavio njegovati prakse okupljanja, zajedničkog osmišljavanja lokalnog, promišljanja i redefiniranja svijesti o javnom prostoru te bi težio afirmaciji društvenih vrijednosti širokog spektra.

Projekat je u svojoj početnoj i razvojnoj fazi uspio zainteresirati Gradsku upravu Grada Bihaća, koja je vlasnik navedenog prostora, i od Gradskog vijeća na sjednici 24.12.2018. godina dobiti jednoglasnu podršku za dodjeljivanje prostora Kluba radnika Kombiteksa Fondaciji Revizor za ovu svrhu. Time je stvorena idealna pravna pretpostavka za dugoročno razvijanje cijele ideje od njenog koncipiranja, administriranja i konačnog stavljanja u funkciju. Sudjelovanje pravnih i fizičkih lica u prvoj fazi koncipiranja projekta KRAK pokazala se kao začeće prakse kreiranja i gradnje zajednice. Idejni arhitektonski projekat potpisuje dvojac Ena Kukić i Dinko Jelečević iz Graza (Austrija) dok je kompletnu projektnu dokumentaciju u smislu izvedbenog građevinskog projekta odradio tim bihaćkog projektnog biroa Euroing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ena Kukić i Dinko Jelečević, Pogled na foaje KRAK-a, vizualizacija, Graz 2018. (Oblikovanje: Dinko Jelečević i Ena Kukić)

Realizacija cijelog projekta ne bi bila moguća bez incijalne materijale pomoći koja je došla od Open Society Foundation (uredi Berlin i Barcelona) a koja je implementirana uz značajnu moralnu, tehničku i materijalnu pomoć Fonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine (ured u Sarajevu). Od samog starta osmišljavanja ovoga projekta, Gradska uprava Grada Bihaća na čelu sa gradonačelnikom Šuhretom Fazlićem, pokazala je veliko razumijevanje i prepoznala značaj budućeg Centra za grad Bihać. Čini se da je pored brojnih izazova na polju kulture, Bihać ipak sazrio da se okuša u pravcu uspostavljanja nezavisnog i kritički intoniranog inkubatora unutar kojega bi se trebale generirati kreativne ideje i okupljati nove generacije društveno-odgovornih pojedinaca.

Fondacija Revizor poziva sve zainteresirane pojedince (umjetnike_ce, arhitekte_ice, dizajnere_ice, edukatore_ice, pravnike_ice, aktiviste_ice, vrtlare_ice, ekologe, pčelare) kao i pravne subjekte u zemlji i inostranstvu a koji teže profiliranju i angažmanu ka društveno-odgovornim praksama i identificiraju se kao aktivni kreatori sredine u kojoj djeluju, žive i rade, da se jave i ponude svoje ideje "kako je moguće sudjelovati u nastanku Centra KRAK?". Svoje mailove šaljite na hello[at]fondacijarevizor.org.