Šeherzada Džafić

Šeherzada Džafić je na Doktorskom studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti, kulture i filma Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu odbranila doktorsku disertaciju iz područja interkulturne bosanskohercegovačke književnosti, što je glavni fokus njenoga zanimanja. U zvanju je docenta na Pedagoškom fakultetu Univerzitetu u Bihaću, a angažirana je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici na Odsjeku za kulturalne studije i na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnost. Održala je gostujuća predavanja na slavističkim institutima u Grazu, Beču i Ljubljani. Autorica je dvije naučne studije i preko dvadeset naučnih radova. U vrijeme studiranja osnovala i uređivala časopis kontraSt (2002-2006). Bila članica u više nevladinih organizacija, u sklopu jedne uređivala ekološku reviju EKUS (2003-2008). Trenutno uređuje univerzitetski časopis Post Scriptum.